امروز : تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شود

اصول گفتگو با کودکان(بخش پنجم)

اصل 21 : از جایگزین های دوست داشتنی استفاده کنید. در بسیاری از مواقع والدین به هنگام نهی کردن کودک…

اصول گفتگو با کودکان(بخش چهارم)

اصل16 : کودک خود را آرام کنید. هر چه کودک بلندتر فریاد زد، شما ملایم تر پاسخ دهید. ضمن این…

اصول گفتگو با کودکان(بخش سوم)

   اصل 11 : به کودک حق انتخاب دهید. کودک از این که محدودیت انتخاب داشته باشد ناراحت و ناراضی…

اصول گفتگو با کودکان(بخش دوم)

   اصل 6 : استدلال کنید. کودکان از سنین 2 یا 3 سالگی می توانند با استدلال روبه رو شوند.…

اصول گفتگو با کودکان(بخش اول)

اصول گفتگو با کودکان (دکتر محمود تلخابی) ارتباط کلامی و گفتگو از ابتدایی ترین و ساده ترین ولی با اهمیت…

پدر و مادر یک دقیقه ای

  تربیت کودکان در لحظه لحظه شکل می گیرد. لحظه هایمان را دریابیم و با هم، همسفر پیامهای یک دقیقه…