در اولین مهرانه پیش دبستان روشنگر دست در دست هم قدم‌هایمان را می‌شماریم تا به یاری پروردگار در کنار هم،پا به پای هم زیبایی‌های یک سال را به نظاره بنشینیم امید آنکه تلاشمان به نیکی به ثمر بنشیند.